Is uw kind ziek?

Dan kunt u uw kind telefonisch 0302888790 of via Social Schools ziekmelden. Telefonisch zijn wij bereikbaar vanaf 8.30 uur, voor 8.30 uur kunt u een voicemailbericht inspreken.

Weet u al eerder (dan op de dag zelf) dat uw kind niet of later naar school zal komen, dan is het fijn als u dit de leerkracht(en) zelf tijdig laat weten. Dit kan mondeling of door een e-mail te sturen.