Hoogbegaafden onderwijs

Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Uw kind is van harte welkom op de De Spits (Lunetten). Wij bieden voltijd HB onderwijs aan voor hoogbegaafde kinderen. Passend en effectief. Dat is onderwijs waar uw kind wél enthousiast van wordt.

Hoe herkent u een hoogbegaafd kind?

 • Opvallende intellectuele en sociale vaardigheden
 • Uitstekende fijne motoriek
 • Brede interesse in de wereld
 • Creativiteit
 • Analytische vaardigheden
 • Zeer goed geheugen
 • Doorzettingsvermogen (intrinsieke motivatie)
 • Goed kunnen omgaan met oudere kinderen
 • Hoog IQ (hoger dan 130).


Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben al deze eigenschappen. De ene leerling is bijvoorbeeld op sociaal gebied sterk, terwijl een ander juist op zichzelf is gericht. U kunt laten testen of uw kind hoogbegaafd is.

Onderwijsbehoefte

Uw kind heeft een andere onderwijsbehoefte dan de reguliere school kan bieden. In de schoolse setting loopt hij of zij tegen dingen aan die als lastig en vervelend worden ervaren. Dat hoort bij het leven, maar deels is het ook de ingewikkelde kant van het hoogbegaafd zijn.

Hoogbegaafde leerlingen leren over het algemeen anders dan anderen. Zij:

 • leren door van het grotere geheel te proeven, dingen hieruit te onderzoeken en uit te proberen, de zogenaamde top down benadering
 • denken op meerdere niveaus tegelijkertijd
 • zijn in staat om complexe zaken gemakkelijker te ontleden
 • zijn zowel analytisch als creatief, het zogenaamde out of the box denken.

Wat echt motiveert
Het oplossen van problemen. Dat motiveert hoogbegaafde kinderen vaak het meest. Daar doet het kind het voor en daarvoor wil het ook graag beloond worden. De hoogbegaafde leerling stelt hierin graag zijn eigen norm en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid: zelf doen, zelf uit- en onderzoeken en zelf beslissen.

Wat kunt u van De Spits verwachten?

Reguliere vakken
In de reguliere vakken wordt gewerkt volgens de kerndoelen en standaard vooruit getoetst met methodegebonden toetsen. Op basis van de analyse van deze toets wordt bepaald welke instructie een leerling nog moet volgen en welke basisstof hij zich verder eigen dient te maken. 

Verrijking- en verdiepingsaanbod
Naast de basisstof van het desbetreffende leerjaar krijgt iedere leerling een verrijkings- en verdiepingsaanbod. Indien een leerling alle basisstof beheerst, wordt de leerlijn uit de methode met maximaal een jaar versneld. We maken daarnaast het verschil door te werken met projecten, creatief denken en leren leren. We streven ernaar dat alle leerlingen het hoogste niveau van de nieuwe CITO normering halen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
In de groepen starten we een zoektocht naar ‘wie ben ik?’ en ‘wie is de ander?’ en hoe ga ik om met verschillen. Vaak zien we kinderen die al op jonge leeftijd weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten hebben. Zij voelen weinig begrip van anderen, wat het gevoel van buitenstaander en het anders zijn versterkt. Er wordt gewerkt aan een goed klassenklimaat en we bevorderen samenwerken en samenspelen.