Leerkrachtkwaliteiten

De leerkrachten die werken op de Spits zijn cruciaal om de doelstellingen te realiseren. Het vraagt namelijk om excellente en innovatieve professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn en het maximale uit zichzelf willen halen. Zij ontdekken, ontplooien en benutten permanent hun talenten in hun werk. Zij worden door hun omgeving gestimuleerd en zij stimuleren op hun beurt hun omgeving. Door goede instructie, opbrengstgericht werken en klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt. De leerkrachten benaderen de kinderen positief en met respect. Ze besteden op een systematische manier aandacht aan de wijze waarop kinderen leren en met elkaar samenleven en doen dit op een respectvolle, plezierige en veilige manier. Zij zorgen voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

Kinderen en ouders/verzorgers op de Spits worden gezien en gehoord. Er is aandacht en interesse voor zowel kinderen als ouders/verzorgers en er wordt tijd voor hen vrijgemaakt als dit nodig is.