Vakantiedata in het schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie            22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022    
Kerstvakantie             24 december 2022 t/m 8 januari 2023    
Voorjaarsvakantie      25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Meivakantie                22 april 2023 t/m 7 mei 2023  
Zomervakantie           8 juli 2022 t/m 20 augustus 2023 

Studie-/kindvrije (mid)dagen   

  • Dinsdag 30 mei 2023                  Studiedag, kinderen hele dag vrij
  • Vrijdag 16 juni 2023                    Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij
  • Vrijdag 7 juli 2023                        Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij

Vrije (mid)dagen 

  • Vrijdag 7 april 2023                       Goede vrijdag, kinderen hele dag vrij
  • Maandag 10 april 2023                 2e Paasdag, kinderen hele dag vrij
  • Donderdag 18 mei 2023               Hemelvaartsdag, kinderen hele dag vrij
  • Vrijdag 19 mei 2023                      Dag na Hemelvaart, kinderen hele dag vrij
  • Maandag 29 mei 2023                  2e Pinksterdag, kinderen hele dag vrij