Vakantiedata in het schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie            16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021    
Kerstvakantie             25 december 2021 t/m 9 januari 2022    
Voorjaarsvakantie      26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie                23 april 2022 t/m 8 mei 2022  
Zomervakantie           9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 

Studie-/kindvrije (mid)dagen   

 • Woensdag 29 september 2021   Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Vrijdag 15 oktober 2021              Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Maandag 1 november 2021        Studie-/kindvrije dag, kinderen hele dag vrij  
 • Vrijdag 24 december 2021          Kindvrije dag, kinderen hele dag vrij   
 • Donderdag 20 januari 2022        Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij   
 • Donderdag 3 februari 2022         Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij
 • Vrijdag 11 maart 2022                 Studiedag, kinderen hele dag vrij
 • Maandag 30 mei 2022                Studiedag, kinderen hele dag vrij
 • Dinsdag 7 juni 2022                    Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij
 • Vrijdag 17 juni 2022                    Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij
 • Dinsdag 28 juni 2022                  Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij  
 • Vrijdag 8 juli 2022                        Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij

Vrije (mid)dagen 

 • Donderdag 23 december 2021     Kerstdiner in de avond, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Vrijdag 15 april 2022                     Goede vrijdag, kinderen hele dag vrij
 • Maandag 18 april 2022                 2e Paasdag, kinderen hele dag vrij
 • Donderdag 26 mei 2022               Hemelvaartsdag, kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 27 mei 2022                      Dag na Hemelvaart, kinderen hele dag vrij
 • Maandag 6 juni 2022                    2e Pinksterdag, kinderen hele dag vrij