Vakantiedata in het schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie            17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020    
Kerstvakantie             19 december 2020 t/m 3 januari 2021    
Voorjaarsvakantie      20 februari 2021 t/m 28 februari 2021  
Meivakantie                 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021  
Zomervakantie           17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 

Studie-/kindvrije (mid)dagen   

 • Woensdag 23 september 2020   Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Donderdag 15 oktober 2020       Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Maandag 2 november 2020        Studie-/kindvrije dag, kinderen hele dag vrij  
 • Vrijdag 18 december 2020          Kindvrije dag, kinderen hele dag vrij   
 • Vrijdag 22 januari 2021               Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij   
 • Donderdag 4 februari 2021         Kindvrije dag, kinderen hele dag vrij  
 • Dinsdag 2 maart 2021                Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Maandag 15 maart 2021            Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Donderdag 22 april 2021            Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Woensdag 26 mei 2021              Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Dinsdag 8 juni 2021                    Kindvrije dag, kinderen hele dag vrij   
 • Vrijdag 18 juni 2021                    Kindvrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij   
 • Dinsdag 6 juli 2021                     Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

Vrije (mid)dagen 

 • Donderdag 17 december 2020     Kerstdiner in de avond, kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
 • Vrijdag 2 april 2021                      Goede Vrijdag, kinderen hele dag vrij  
 • Maandag 5 april 2021                  2e Paasdag, kinderen hele dag vrij  
 • Dinsdag 27 april 2021                  Koningsdag, kinderen hele dag vrij  
 • Maandag 24 mei 2021                 2e Pinksterdag, kinderen hele dag vrij  
 • Vrijdag 16 juli 2021                      Start zomervakantie, kinderen vanaf 12.00 uur vrij