Verlof en afwezigheid

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd.

Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. 

Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er verlof mogelijk. 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  • Verhuizing van het gezin
  • Diploma-uitreiking
  • Talentontwikkeling