Missie en visie

In ons pedagogisch klimaat op De Spits kijken en luisteren we naar alle leerlingen, waarbij we uitgaan van het positieve en waarin ieder kind zichzelf mag zijn. Alle onderwijsmedewerkers zijn voorspelbaar in gedrag en handelen. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar: iedereen hoort erbij en conflicten worden samen, actief opgelost. 

In ons onderwijs op De Spits werken wij planmatig in een doorgaande lijn. 

We bieden het kind wat het nodig heeft binnen onze mogelijkheden, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We bieden de kinderen een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod. Eigenaarschap en samenwerken zijn belangrijk. We staan open voor ontwikkelingen, die het leren en de organisatie ten goede komen. 

Een leerling is na 8 jaar De Spits zelfbewust, met een stevige sociale en emotionele basis en met kennis passend bij het niveau van de leerling. De leerling is optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. 

Als team zijn wij ontwikkelingsgericht, zorgen wij voor een professionele en plezierige werkomgeving, waarbij een heldere communicatie voorop staat. Wij komen afspraken na, zijn oplossingsgericht en relativeren indien nodig. 

In onze communicatie en samenwerking zijn wij open en respectvol naar elkaar, waarbij we uitgaan van de goede intenties van elke leerling, ouder en collega. 

We communiceren op een positieve en constructieve manier. 

We zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en maken hier gebruik van. 

We hebben plezier in ons vak en stralen dit uit.