Missie en visie

In ons pedagogisch klimaat op De Spits kijken en luisteren we naar alle leerlingen, waarbij we uitgaan van het positieve en waarin ieder kind zichzelf mag zijn. Alle onderwijsmedewerkers zijn voorspelbaar in gedrag en handelen. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar: iedereen hoort erbij en conflicten worden samen, actief opgelost. 

In ons onderwijs op De Spits werken wij planmatig in een doorgaande lijn. 

We bieden het kind wat het nodig heeft binnen onze mogelijkheden, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We bieden de kinderen een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod. Eigenaarschap en samenwerken zijn belangrijk. We staan open voor ontwikkelingen, die het leren en de organisatie ten goede komen. 

Een leerling is na 8 jaar De Spits zelfbewust, met een stevige sociale en emotionele basis en met kennis passend bij het niveau van de leerling. De leerling is optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. 

Als team zijn wij ontwikkelingsgericht, zorgen wij voor een professionele en plezierige werkomgeving, waarbij een heldere communicatie voorop staat. Wij komen afspraken na, zijn oplossingsgericht en relativeren indien nodig. 

In onze communicatie en samenwerking zijn wij open en respectvol naar elkaar, waarbij we uitgaan van de goede intenties van elke leerling, ouder en collega. 

We communiceren op een positieve en constructieve manier. 

We zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en maken hier gebruik van. 

We hebben plezier in ons vak en stralen dit uit. 

Daarom: 

  • Houd ik mij aan afspraken en ben ik consequent en consistent. Het is voorspelbaar en het geeft vertrouwen en is respectvol. 

  • Praat ik met iemand. Hierdoor toon ik respect en geef ik vertrouwen. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen. 

  • Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader: 

1. Wat is goed voor de kinderen? 

2. Wat is goed voor de organisatie? 

3. Wat is goed voor mij? 

  • Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie (modellen) wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team. Ik ga uit van de professionaliteit van een ander. 

  • Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD) en navragen, wat maakt dat ik betrokken en belangstellend ben; je bent welkom. Een ander voelt zich door mij gezien, gehoord en serieus genomen (dialoog en begrijpen om begrepen te worden NIVEA). Ik geef complimenten en vier successen en benoem trots.. Ik ben congruent, ik zend verbaal en non-verbaal dezelfde boodschap uit, er is ruimte voor humor (o.a. relativerend). 

  • Ben ik mij bewust van verschillende communicatiestijlen en houd ik er rekening mee in mijn dagelijks handelen. 

  • Bied ik mijn hulp aan en vraag ik om hulp. Ik leer van fouten en successen en kan mij kwetsbaar opstellen. 

  • Denk ik in mogelijkheden (glas is halfvol). Ik neem initiatief, ben proactief en preventief; ik neem mijn verantwoordelijkheid. 

  • Houd ik rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen. 

  • Geef ik de ander feedback (o.a. bij het wel of niet nakomen van deze regels), waardoor ik laat zien dat ik medeverantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”