Partners

De Spits werkt met veel partners samen om het onderwijs mogelijk te maken. Zo wordt er samengewerkt met verschillende zorgaanbieders, maar ook met partners die ons profiel versterken, zoals Novilo in het kader van het hoogbegaafdenonderwijs, Early Bird in het kader van Engels en de universiteit in het kader van wetenschap&techniek.

We streven er binnen de school naar ons partnerschap met ouders intensiever vorm te geven.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar samenwerking op zo’n manier dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.

Gericht partnerschap betekent dat onze partners onze school, ons onderwijs, versterken!