MR

De Spits heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 4 ouders (OMR) en 4 personeelsleden (PMR).

Alle ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad meedenken, meepraten en meebeslissen. Deze raad komt tot stand via verkiezingen. Ieder lid heeft een zittingstermijn van drie jaar. De schoolleider is bij (een deel) van de vergaderingen aanwezig. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of over schoolspecifiek beleid mee te adviseren of mee te beslissen. In de schoolgids kunt u in het hoofdstuk “Medezeggenschapsraad” meer over de rol en positie van de MR lezen.

Via berichten in de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de bezigheden van de Medezeggenschapsraad. Ook kunt u op de website van De Spits de verslagen van de MR-vergaderingen, het jaarplan en jaarverslag terugvinden.

Zaken waarmee de medezeggenschapsraad zich bezighoudt, zijn o.a.:

  • Financiën;
  • Personeelsbeleid;
  • Beheer van het schoolgebouw en haar omgeving;
  • Uitvoeren van advies-, en instemmingsrecht over voorgenomen bestuursbesluiten.