Voor het komend schooljaar 2022-23 zoeken we 1 à 2 ouders die de MR willen versterken, omdat de termijn van de huidige leden verstreken is na dit schooljaar. MR-lid ben je in principe voor 3 jaar. Heb je interesse, dan nodigen we je uit om een email te sturen en/of de komende vergadering mee te luisteren. Mocht je je afvragen of de MR iets voor je is, kun je een email sturen naar de mr.despits@ksu-utrecht.nl. 

 

MR

De Spits heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 5 ouders (OMR) en 4 personeelsleden (PMR). In het schooljaar 2020-2021 zijn 4 van de 5 ouders gewisseld. Elke 3 jaar horen de leden te wisselen. Voor zowel de OMR als de PMR geldt dat er 1 lid vanuit het hoogbegaafdenonderwijs deelneemt.

De MR is een brug tussen ouders en het schoolbestuur. Dit betekent dat de school de MR vertelt wat hun beleid is voor het komende jaar, hoe het financieel gaat en wat er 'speelt' op school. Dit kan gaan over het onderwijs zelf, fiancieën, maar ook over Corona, bouw van nieuwe schoolpleinen, schoolregels, personeel of verbouwingen. Via de MR kunnen ouders invloed hebben op het schoolbestuur.

 

Wat doet de MR voor de ouders? Ze controleert en discussieert over de informatie die ze van het schoolbestuur krijgt en stelt vragen als nodig. De MR heeft over bepaalde onderwerpen 'instemmingsrecht': zonder toestemming van de MR mag een school niet zomaar bepaalde veranderingen doen (zoals een fusie of wisseling van schoolbestuur). Ook brengen de ouders van de MR onderwerpen in die bij de ouders leven. Als er dingen zijn die we belangrijk vinden, dan zorgen we dat ze naar alle ouders worden teruggekoppeld. Dit gebeurt via de nieuwsbrief of op Social Schools. Op de website zullen de jaarverslagen en notulen terug te vinden zijn.

Alle ouders mogen punten aandragen bij de MR om te bespreken. Enkele keren per jaar worden alle ouders uitgenodigd om mee te luisteren bij vergaderingen.

 

Wat vragen wij als MR aan de ouders:

Heb je zorgen over school of heb je een probleem over één van deze onderwerpen, stuur ons dan een email (mr.despits@ksu-utrecht.nl) of spreek ons aan rondom de school.

 

De ouders die in de MR zitten zijn:

Esther Keizers, voorzitter (kind in groep 7) in MR sinds 2019

Marije, secretaris (kind in groep 1, 3 en 4) in MR sinds 2020

Jeroen Smeenk, lid (kind in groep 6 en 8, HB) in MR sinds 2020

Angela, lid (kind in groep 6) in MR sinds 2020

Arno, lid (kind in groep 4 en 5) in MR sinds 2020

 

De leraren die in de MR zitten zijn:

Annemiek van den Akker (groep 5)

Christiane Hoedemaker (groep 4)