Locatie(s) en faciliteiten

In de inrichting van onze school zie je terug dat wij  een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Wij zijn een moderne, open school met vertrouwd en degelijk onderwijs. We blijven ons voortdurend ontwikkelen door ons te professionaliseren en het onderwijs vorm te geven volgens de nieuwste inzichten. De gangen zijn voorzien van werkplekken waar kinderen rustig op hun eigen niveau kunnen werken. Er is een mediacentrum waar onze leerlingen met behulp van moderne media kunnen werken en de inrichting van de Spits straalt rust uit. Het is duidelijk waar we ons op de gang en in de groep aan houden als het gaat over geborgenheid en veiligheid.

Binnen de Spits zijn vijf groepen aanwezig waar hoogbegaafdenonderwijs wordt aangeboden. Door de hoge mate van symbiose tussen hoogbegaafdenonderwijs en het reguliere onderwijs is er een organisatie ontstaan waar beide onderwijsvormen optimaal van kunnen profiteren..