Partners

We streven er binnen de school naar ons partnerschap met ouders intensiever vorm te geven.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar samenwerking op zo’n manier dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.

Gericht partnerschap betekent dat onze partners onze school, ons onderwijs, versterken!

Kindplein

Op school hebben we een Kindplein waar logopedie en oefentherapie wordt aangeboden. Doordat dit in school is gehuisvest is er tijdswinst -kinderen zijn minder lang weg van school- en uitwisseling van deskundigheid met het team. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede.

 

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang BLOS, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang BLOS, Kinderopvang Ludens en Buitenschoolse opvang Kids Xpress, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.