Missie en visie

Visie:

Als team zijn wij ontwikkelingsgericht, zorgen wij voor een professionele en plezierige werkomgeving, waar heldere communicatie een gewoonte is.

 • We communiceren op een positieve en constructieve manier.
 • We zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en maken hier gebruik van.
 • We hebben plezier in ons vak en stralen dit uit.

In onze communicatie en samenwerking zijn wij duidelijk, open en respectvol naar elkaar. We gaan uit van de goede intenties van elke leerling, ouder/verzorger en collega. In ons pedagogisch klimaat op De Spits kijken en luisteren we naar elkaar, waarbij we uitgaan van het positieve en waarin iedere leerling en elke leerkracht zichzelf mag zijn. Alle onderwijsmedewerkers zijn voorspelbaar in gedrag en handelen. We leren onze leerlingen respect te hebben voor zichzelf en anderen: iedereen hoort erbij en conflicten worden samen, actief opgelost.

In ons onderwijs op De Spits werken we planmatig in een doorgaande lijn. We bieden de leerling ruimte voor eigenaarschap in het eigen leerproces. We willen kansengelijkheid creëren en het volledig potentieel van de leerling benutten. We bieden de leerling rijk en gevarieerd onderwijs en hebben hoge verwachtingen. We staan open voor ontwikkelingen ter bevordering van onze eigen professionaliteit.

Een leerling heeft na de basisschooltijd op De Spits inzicht in eigen talent en ontwikkelingspunten. De leerling heeft een stevige sociale en emotionele basis en kennis passend bij het eigen niveau. De leerling heeft een positief zelfbeeld en een goede basis voor de toekomst.

 • Ik hanteer een professioneel denkkader en ga hierbij uit van de professionaliteit van een ander: We stellen de leerling centraal, richten onze organisatie daarop in en hebben oog voor het welzijn van de leerkracht.
 • Ik heb een voorbeeldfunctie wat betekent dat ik in mijn pedagogisch klassenklimaat ook het pedagogisch schoolklimaat uitdraag.
 • Ik ben mij bewust van verschillen in communicatiestijlen en houd er rekening mee in mijn dagelijks handelen.
 • Ik ben op de hoogte van de kwaliteiten van de ander en maak hier gebruik van.
 • Ik ben mij bewust van mijn eigen gedrag en gevoel.
 • Ik ben bereid mij kwetsbaar op te stellen. Wanneer ik ergens tegenaan loop maak ik dit bespreekbaar. Ik bied, vraag en ontvang hulp wanneer nodig.
 • Ik praat met de ander. Ik toon respect en geef vertrouwen.
 • Ik laat zien dat ik eerlijk, open en betrouwbaar ben. Dat toon ik door mijn betrokken en belangstellende houding.
 • Ik geef complimenten, benoem en vier successen.
 • Ik zend verbaal en non-verbaal dezelfde boodschap uit.
 • Er is ruimte voor humor.
 • Ik denk in kansen en mogelijkheden, neem initiatief, ben proactief en neem mijn verantwoordelijkheid.
 • Ik ben voorspelbaar, respectvol, geef vertrouwen en ben te vertrouwen.
 • Ik kom afspraken na, ben oplossingsgericht en relativeer waar nodig.
 • Ik vraag, ontvang en geef feedback.
 • Samen staan we geregeld stil bij het waarom van ons handelen.