Ons onderwijs

Het onderwijs van de Spits, dat zich kenmerkt door hoge opbrengsten, wordt geboden in een veilig en ordelijk schoolklimaat waar met respect wordt omgegaan met individuele verschillen. De leerlingen voelen zich fijn op de Spits en gaan met plezier naar school! We bieden de leerlingen uitdagend onderwijs met individuele aandacht voor de leerling die meer zorg behoeft, maar ook voor de leerling die meer aan kan. Het leeraanbod op De Spits is gericht op een optimale ontwikkeling van de leerling. Om dit te bereiken wordt het meer- en hoogbegaafdenonderwijs dat wij aanbieden ook gebruikt om het reguliere aanbod te verdiepen en te verbeteren. Door deze symbiose kunnen alle leerlingen van de Spits profiteren van onze expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarnaast bieden wij, naast Engels vanaf groep 1/2, Wetenschap&Techniek aan onze leerlingen als onderdeel van ons profiel.

Leerlingen die de Spits verlaten hebben een breed onderwijsaanbod gehad waarmee ze zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen. Door het brede cognitieve aanbod, de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de aandacht voor specifieke toekomstgerichte vaardigheden, het plusaanbod van Engels en wetenschap&techniek, hebben leerlingen van de Spits een solide basis meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Een leerling van de Spits weet dat er verschillen zijn tussen mensen, gaat hier respectvol mee om, kan omgaan met teleurstellingen en successen, is weerbaar en blijvend ambitieus. Door de persoonlijke aandacht en het veilige klimaat ontstaan vriendschappen voor het leven.