Bestuur KSU

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs en verzorgt uitstekend onderwijs in vrijwel elke wijk in Utrecht. Zo’n 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.100 kinderen. De KSU bestuurt en beheert 26 basisscholen verdeeld over 31 locaties in de gemeente Utrecht.

Onze maatschappelijke opdracht 

De KSU-scholen bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren ze handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar. Dit doen we met aandacht voor kansengelijkheid en oog voor digitalisering en globalisering. In ons strategisch plan Samen Leren Leven wordt onze maatschappelijke opdracht verder uitgewerkt. U kunt het hier lezen. 

Kernpunten strategisch plan Samen Leren Leven

√ Wij geloven in ieder kind en laten dit zien door het hebben van vertrouwen en het geven van vertrouwen.  

√ Wij creëren bewustzijn bij kinderen over de rol die ze hebben in de wereld.  

√ Wij bouwen aan een betere wereld door de kinderen te leren de wereld te begrijpen en er hun plek in te nemen. Onze katholieke geschiedenis zorgt voor een stevige basis.  

√ We maken een beweging naar buiten, naar het leven zoals we dat allemaal kennen. Onze kinderen ervaren dat leren alleen betekenis heeft in de wereld zoals die zich aan hen voordoet en dat de school dus niet op zich staat, maar een onderdeel is van iets groters.  

√ Wij bereiken samen met ouders, de wijk en de stad als partnernetwerk een betere wereld door midden in de samenleving te staan.  

√ Wij handelen vanuit democratische principes en katholieke waarden en nemen verantwoordelijkheid om te zorgen voor elkaar en voor een duurzame planeet. 

Kernwaarden 

De katholieke identiteit is de bron van waaruit dagelijks op school wordt gewerkt. De basis van onze strategie wordt gevormd door onze kernwaarden. Zij komen terug in al onze gesprekken en ons handelen. De kernwaarden zijn:

  • lef 
  • verantwoordelijkheid 
  • nieuwsgierigheid 
  • vertrouwen 
  • aandacht 

Naast dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft, heeft de KSU een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR wordt gevormd door vijf personeelsleden en vijf ouders, zo veel mogelijk van verschillende scholen. De leden behartigen de belangen van alle KSU-scholen. Klik hier om meer te lezen over de GMR en via deze link zijn alle notulen van de vergaderingen te vinden.

Voor meer informatie over de stichting: www.ksu.nl.