Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De Spits heeft een Medezeggenschapsraad, afgekort MR. In de MR zitten 4 ouders (OMR) en 4 personeelsleden (PMR). Om de 3 jaar wisselen de leden. Zowel de OMR als de PMR hebben 1 lid dat betrokken is bij het hoogbegaafdenonderwijs.

De rol van de MR

De MR is de schakel tussen ouders en het schoolbestuur. De school vertelt de MR over het beleid voor het komende jaar, financiële zaken en wat er op school gaande is. Dit kan gaan over onderwijs, financiën, maar ook zaken als nieuwe schoolpleinen, schoolregels, personeel of verbouwingen. Ouders kunnen via de MR invloed uitoefenen op het schoolbestuur.

Wat doet de MR voor ouders?

De MR controleert en bespreekt de informatie van het schoolbestuur en stelt vragen als dat nodig is. De MR heeft 'instemmingsrecht' over bepaalde onderwerpen. Zonder toestemming van de MR kan de school bepaalde veranderingen niet doorvoeren, zoals fusies of verandering van schoolbestuur. Ouders in de MR brengen ook onderwerpen in die bij andere ouders leven. Als er belangrijke zaken zijn, delen we deze met alle ouders via de nieuwsbrief of Social Schools. Op deze pagina zijn jaarverslagen en notulen te vinden.

Betrokkenheid van ouders

Alle ouders mogen onderwerpen voor de MR aandragen om te bespreken. MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn dan ook van harte welkom om mee te luisteren tijdens vergaderingen.

Hoe kun je de MR bereiken?

Voor meer informatie over de MR of het aandragen van onderwerpen stuur je een e-mail naar mr.despits@ksu.nl. Aanspreken op school kan natuurlijk ook.

 

De ouders in de MR zijn:

Martin van Roosmaelen

Voorzitter, sinds 2022

Meer info

Marjolein van Böggemann

Secretaris, sinds 2022

Meer info

Stanrose Menachery

Lid sinds 2023

Meer info

Jelmer Tick

Lid sinds 2023

Meer info

De leraren in de MR zijn:

Rudo Clemens

Meer info

Dirk van den Hoven

Meer info

Rosalie Vlastuin

Meer info

Rianne Creusen

Meer info